A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Хустська загальноосвітня школа І-ІII ступенів №4
Хустської міської ради Закарпатської області

Методична робота

Основні завдання методичної роботи, що реалізовуються:

 • організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовка їх до атестації;

 • проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти;

 • проведення інформаційно-пошукової роботи, створення каталогів, картотек, банків педагогічної інформації тощо;

 • організація роботи з обдарованими дітьми через підготовку і проведення олімпіад з базових дисциплін;

 • аналіз стану викладання предметів і підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти.

Методична робота з педагогічними працівниками у школі реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Колективні форми методичної роботи, які практикуються в нашому закладі:

 • педагогічна рада;

 • методична рада;

 • методичні об’єднання;

 • творчі майстерні педагогів;

 • конкурси

Індивідуальні форми методичної роботи:

 • наставництво;

 • консультації;

 • стажування;

 • самоосвіта

Нетрадиційні форми організації методичної роботи:

 • фестивалі педагогічних ідей;

 • методичні ринги;

 • творчі портрети;

 • ділові ігри

Форми організації методичної роботи, що дали ефективний результат:

 • відвідування уроків з метою вивчення нових форм і методів роботи;

 • практичні заняття ШМВ

Протягом останніх 20-и років освітній процес у школі здійснюється на диференційованій основі:

 • у ІІ ступені за результатами навчання у школі І ступеня формуються конкурсні класи – по одному в паралелі (всього 5 класів), до яких зараховуються школярі, що навчалися в початковій школі на високому рівні;

 • у ІІІ ступені функціонують профільні класи, які формуються на основі врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів з метою орієнтації школярів на майбутню професійну діяльність.

У навчальному закладі працює 65 педагогічних працівників, з них:

30 – спеціалісти вищої категорії;

8 - спеціалісти І категорії;

8 – спеціалісти ІІ категорії;

19 – спеціалісти;

90% педпрацівників мають повну вищу освіту;

10% педпрацівників мають неповну та базову вищу освіту.

Щорічно учителі школи, удосконалюючи свій професійний рівень і педагогічну майстерність, беруть участь у Всеукраїнському фаховому конкурсі «Учитель року» в різних номінаціях.

У школі плідно функціонують такі методичні об’єднання:

1. Вчителів початкових класів у складі:

 • Ільканич В. Й. – кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Застосування дидактичних ігор на уроках математики";

 • Вайнраух М. М. – кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", проблемне питання вчителя: "Основи диференційованого підходу до учнів";

 • Сабадош М. І. – «спеціаліст вищої категорії»; проблемне питання вчителя: "Використання дидактичних ігор на уроках математики";

 • Столець О. В. – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»,  проблемне питання вчителя: "Застосування дидактичних ігор на уроках української мови";

 • Марченко  М. В. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Екологічне виховання молодших школярів";

 • Петренко Х. М. - 9-ий тарифний розряд,  кваліфікаційна категорія "спеціаліст", педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Шляхи вдосконалення техніки читання в початкових класах";

 • Андрейко М. І.  – 9-ий тарифний розряд; кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Розвиток творчих здібностей при розв'язуванні  задач";

 • Тарканій М. Й. –  кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Розвиток творчих здібностей молодших школярів";

 • Кучковська В.К. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст",  проблемне питання вчителя: "Використання інформаційних технологій на уроках у початковій школі";

 • Прокопів Ю. М. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Робота з творчо обдарованими дітьми»;

 • Шутко Н. І. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст першої категорії", проблемне питання вчителя: "Застосування дидактичних ігор на уроках української мови";

 • Зеленяк С. В. - проблемне питання вчителя: "Виховання молодших школярів на основі звичаїв і традицій українського народу";

 • Гуріна В. С. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст",  проблемне питання вчителя: "Оптимізація рухового режиму школярів засобами фізичного виховання»;

 • Заніска В. П. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії", проблемне питання вчителя: "Розвиток творчої особистості засобами мистецтва»;

 • Лучка А. О. - проблемне питання вчителя: "Родинне виховання молодших школярів";

2. Вчителів динамічного циклу у складі:

 • Країло О. М - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Шляхи і методи вдосконалення техніки читання молодших школярів»;

 • Червеняк О. М. – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Вивчення природи рідного краю на уроках в початковій школі";

 • Мітру А. Ю. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Формування екологічної культури молодших школярів";

 • Приголовкіна Н. В. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»; проблемне питання вчителя: "Активізація роботи учнів на уроках математики»;

 • Олексик Н. М. - «спеціаліст першої категорії»; проблемне питання вчителя: «Формування читацької культури учнів і розвиток естетичного смаку на уроках літератури»;

 • Бринзей В. С. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії", проблемне питання вчителя: "Використання інтерактивних ігрових технологій на уроках літературного читання";

 • Керетів К. І. –  «спеціаліст», проблемне питання вчителя: "Практичне застосування педагогічних технологій на засадах компетентнісно-орієнтованого навчання для розвитку навчальних та творчих здібностей учнів";

 • Ковач Н. В. - «спеціаліст першої категорії», проблемне питання вчителя: "Розвиток творчого потенціалу учнів на виховних заходах і заняттях ГПД у 5-их класах».

3. Вчителів природничо-математичного циклу у складі:

 • Лемак О. М. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Проблемно-пошукові методи в процесі навчання фізики";

 • Лемак І. І. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист»; проблемне питання вчителя: "Розвиток критичного мислення школярів на уроках фізики та астрономії";

 • Скіра О. І. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Вибір оптимальних методів навчання – один із шляхів підвищення ефективності уроку";

 • Лучкевич М. Й. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Застосування інноваційних технологій на уроках біології";

 • Сидяртова М. Й. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист»; проблемне питання вчителя: "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології через використання проектних технологій»;

 • Лучкевич Є. В. - «спеціаліст вищої категорії»,  педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Розвиток логічного мислення в учнів на уроках трудового навчання»;

 • Харчина Л. М. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Активізація розумової діяльності учнів на уроках предмету основ здоров’я";

 • Баняс  Я. В. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Розвиток пізнавальних і творчих здібностей при вивченні хімії";

 • Чулей О. Й. - «спеціаліст вищої категорії»,  проблемне питання вчителя: "Індивідуальний підхід до учнів на уроках трудового навчання";

 • Боряк М. М. – «спеціаліст вищої категорії»,  педагогічне звання "старший учитель",проблемне питання вчителя "Створення ситуації успіху на уроках математики";

 • Петрушко М. В. – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "старшийучитель", проблемне питання вчителя: "Застосування ігрових методів для спонукання пізнавальної діяльності учнів на уроках геогріфії";

 • Раковці Я. О. – кваліфікаційна категорія «спеціаліст», проблемне питання вчителя: "Підвищення ефективності уроку інформатики шляхом активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів";

 • Жукова Ю. О. - кваліфікаційна категорїя "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Навчальна гра, як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках інформатики";

 • Сабов О. І. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів на уроках географії";

 • Чуп М. Й. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст ІІ категорії", проблемне питання вчителя: "Розвиток в учнів логічного мислення на уроках математики";

 • Кемінь Т. В. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами";

 • Росада Ю. В. - «спеціаліст вищої категорії», проблемне питання вчителя: "Дослідження дозування фізичних навантажень на уроках";

 • Рацин А. С. – «спеціаліст першої категорії», проблемне питання вчителя: "Організаційні і методичні основи підготовки у футболі дітей 9-11 років".

4. Вчителів гуманітарного циклу у складі:

 • Танана Н. Н. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Тести як одна із форм контролю знань учнів на уроках української мови та літератури";

 • Мункачі Н. В. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Розвиток зв'язного мовлення на уроках української мови у 5 класі";

 • Луканинець М. Й. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Активізація пізнавальної діяльності на уроках української мови та літератури";

 • Гангур Т. В. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Нестандартні уроки з української мови та літератури як форма педагогічних інновацій";

 • Браїла М. М. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури";

 • Раковці Н. В. - «спеціаліст ІІ категорії», проблемне питання вчителя: "Дидактичні ігри на уроках української мови та літератури у 5-7-их класах";

 • Гричка Н. І. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Інноваційні технології на уроках зарубіжної літератури";

 • Прокопів В. Л. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Міжпредметні зв’язки на уроках зарубіжної літератури";

 • Бучок А. С. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Використання інноваційних технологій на уроках історії";

 • Томищ В. І. - «спеціаліст вищої категорії», проблемне питання вчителя: "Активізація розумової діяльності на уроках історії та правознавства";

 • Коломієць В. В. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Активізація розумової діяльності на уроках історії".

5. Вчителів іноземних мов у складі:

 • Вучкан І. Я. - проблемне питання вчителя: "Використання гри на уроках англійської мови на уроках англійської мови у початкових класах";

 • Бабій Н. В. - проблемне питання вчителя: "Використання тестового контролю навчальних досягнень учнів при навчанні читанню";

 • Добош Н. Д. - проблемне питання вчителя: "Навчання усвідомленому застосуванню граматичних зразків та мовних кліше на уоках німецької мови";

 • Мочарник Н. М. - проблемне питання вчителя: "Комунікативний підхід до навчання граматики англійської мови";

 • Сінєгіна С. А. - проблемне питання вчителя: "Використання наочності для розвитку інтересу до вивчення іноземної мови молодших школярів";

 • Сухиняк Н. Д. - проблемне питання вчителя: "Робота з текстом як основний засіб збагачення мовленнєвої компетенції старшокласників";

 • Узун В. В - проблемне питання вчителя: "Розвиток навичок діалогового мовлення учнів з використанням проектування навчальних ситуацій на уроках французької мови".


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора